ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

Codzienna nauka języka angielskiego – naturalna nauka języka, „nauka przez zabawę” w swobodnej, radosnej atmosferze, małe grupy. Piosenki, rymowanki, bajki, projekcje multimedialne, zabawy ruchowe podczas zajęć pozytywnie wpływają na efektywność nauki oraz sprawiają, że zajęcia stają się wspaniałą zabawą.
Język hiszpański – raz w tygodniu – zajęcia dedykowane dla grypy starszaków, prowadzone przez lektora ze szkoły el Bombo.
Rytmika z muzyką – raz w tygodniu – zajęcia kształtujące koordynację ruchową, kształtują słuch, uwrażliwiają na muzykę, kształtują aparat fonetyczny, pracę przepony, motorykę dużą oraz małą oraz abstrakcyjne myślenie.
Taniec – wesołe pląsy do muzyki – codziennie.
Edukacja ekologiczna – kształtowanie postawy ekologicznej, rozwijanie u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym, poznawanie roli człowieka w jego kształtowaniu, wzmacnianie poczucia więzi z przyrodą oraz odpowiedzialności za środowisko.

Zajęcia badawcze, w tym doświadczenia i eksperymenty – aktywne i wielostronne kształcenie przedszkolaków oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy poprzez obserwacje, badanie oraz samodzielne wysuwanie wniosków.
W ramach zajęć dzieci mają możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych pomocy i narzędzi edukacyjnych m.in. mikroskopy, zestawy do badań i doświadczeń, przenośne zestawy laboratoryjne, globusy, projektory multimedialne.

Organizujemy również wycieczki tematyczne, przedstawienia, konkursy oraz pikniki rodzinne. Nasze przedszkole odwiedzają liczni goście: aktorzy, muzycy, iluzjoniści, ratownicy medyczni oraz ludzie ciekawych zawodów. Organizujemy spektakle teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty przyrodnicze.

Gimnastyka ogólnorozwojowa – rozwijają w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość oraz poprawiają kondycję fizyczną dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne korzystnie wpływają na ogólny rozwój dziecka, wzmacniają organizm jak również kształtują prawidłową postawę dziecka. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych.
Gimnastyka korekcyjna – raz w tygodniu.

Zajęcia sensoryczno-motoryczne – proces celowej organizacji zmysłów. Zajęcia wpływające na funkcje motoryczne: koordynacje ruchów, sprawność manualną i lateralizacje, planowanie sekwencji ruchów, itp. Zajęcia ukierunkowane są również na poprawę sprawności motoryki dużej i małej, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawę samodzielności i samooceny.

Warsztaty kulinarne – cykliczne zajęcia kulinarne, dzięki którym dzieci rozwijają nawyk racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabywają umiejętności planowania i organizowania swoich działań, rozwijają swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir-vivre przy stole. 

Warsztaty plastyczne– trzy razy w tygodniu – zajęcia stanowiące doskonałe przygotowanie do nauki pisania a przy tym rozwijające zdolności manualne dzieci, kształtujące ich kreatywność, wyobraźnię i estetykę.

Opieka logopedy – indywidualne zajęcia z logopedą dla dzieci zakwalifikowanych.
Gimnastyka buzi i języka dwa razy w tygodniu.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

Przedszkole Podwawelskie Smyki daje możliwość uczestniczenia przez grupę starszaków w odpłatnych zajęciach nauki pływania. Zajęcia prowadzone są przez instruktora i odbywają się raz w tygodniu na basenie „Lemon” w apartamentach Ludwinów. Dzieci na basen chodzą z naszymi nauczycielkami, które zapewniają opiekę dzieciom, pomagają po zajęciach ubrać się, wysuszyć włosy i wracają z dziećmi do przedszkola.