Kadra

Logos Group to spółka zarządzająca Prywatnym Przedszkolem Podwawelskie Smyki przy ul. Komandosów 21 oraz Niepubliczną Poradnią Logopedyczno-Psychologiczną.

Od ponad 17 lat zajmujemy się edukacją najmłodszych. Realizujemy pełne nauczanie
w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „0”.

W 2017 roku otworzyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową przy ul. Celnej 9
w Krakowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – 880 736 725 (sekretariat szkoły)

Kadrę Przedszkola Podwawelskie Smyki tworzy zespół doświadczonych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli i specjalistów, którzy dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele naszego przedszkola realizując program korzystają zarówno ze sprawdzonych wzorców dydaktycznych jak i nowatorskich, kreatywnych metod pedagogiki. 
W swojej pracy nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.
Poprzez różnorodne metody pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, motywowanie oraz uczenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, współpracy i współdziałania w grupie gruntownie przygotowują dzieci do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.
Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu są pod opieką logopedy. Prowadzi on zajęcia profilaktyczne, oferuje konsultacje i porady. Na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadzana jest również diagnoza logopedyczna. Dla dzieci zakwalifikowanych zapewniamy indywidualne zajęcia.