W OFERCIE DLA MALUSZKA I PRZEDSZKOLAKA

Dla maluszka i przedszkolaka idywidualnie:

 1. Diagnoza rozwoju dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju,

 2. Ocena i kształtowanie gotowości szkolnej przedszkolak,

 3. Diagnoza i terapia rozwoju mowy,

 4. Warsztaty masażu Shantala.

Dla maluszka i przedszkolaka w grupie:

 1. Twórczy Salonik Smyka – zabawy rozwijające dla maluszka

 2. Twórczy Salonik Przedszkola

 3. Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne

W grupie z rodzicami:

 1. Warsztaty masażu Shantala

 2. Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne

W OFERCIE DLA MŁODZIEŻY

Diagnoza i terapia logopedyczna.

 1. Diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)–wydajemy opinie dla szkół i komisji egzaminacyjnych,

 2. Terapia problemów emocjonalnych i zachowani,

 3. Diagnoza i terapia nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń uwagi i zachowania (również ADHD, ADD,

 4. Diagnoza gotowości szkolnej,

 5. Diagnoza i pomoc w pokonywaniu trudności w początkowej nauce czytania, pisania oraz matematyki.

KONTAKT

Tel. 509-494-771;  logos.poradnia@gmail.com